Huisregels

 • Beyonders Events organiseert feesten met diverse thema’s voor diverse doelgroepen.
 • Minimum leeftijd 21 jaar.
 • Heren die geen reserveringsnummer hebben voor een van de Beyonders Events krijgen geen toegang.
 • Als je onverhoopt toch niet kunt, graag zo snel mogelijk doorgeven, zodat anderen in jouw plaats kunnen gaan.
 • Kom schoon, fris en goed verzorgd op ons feest, wel zo fijn voor je mede feestgangers.
 • Dresscode is sexy partykleding: Lingerie/ leuke boxer (met of zonder leuk party/T-shirt), fetish, kousen etc. Tenzij anders aangegeven bij een thema feest. Bij aankomst direct omkleden.
 • Vrij veilig, wordt niet dronken en geen drugs.
 • Respecteer elkaar. Nee = Nee! Vraag of je mee mag doen met andermans activiteiten. 
 • In de speelruimte boven zijn mannen alleen toegestaan in gezelschap van een dame.
 • Wissel je van sexpartner, dan wissel je van condoom. Heb je je handen gebruikt, dan reinig je die.
 • Gooi gebruikte condooms en verpakkingen in de afvalbakjes.
 • Foto's maken (en het gebruik van mobiele telefoons) is strikt verboden.
 • Roken is alleen toegestaan in de aangegeven rookruimte.
 • Er is geen glaswerk toegestaan in de speelruimtes voor je eigen veiligheid.
 • Lever aan het einde je kluissleutel en drankpas weer in en ontvang je borg terug.
 • Verlaat rustig het pand.

 

Niet voldoen aan de Beyonders Events huis- en gedragsregels of aanwijzingen van personeel kan leiden tot gedwongen voortijdig vertrek en/of toegang ontzegging voor komende feesten.

Houserules

 • Beyonders Events organizes parties with a variety of themes, for different target groups.
 • Minimum age 21 years old.
 • Gentlemen who do not have a reservation number for one of the Beyonders Events will get no access.
 • If you can't make it to the party, please let us know as soon as possible, so someone else can go in your place.
 • Come clean and well-groomed to our party, this will be appreciated by your fellow party peeps.
 • Dress-code is sexy party wear: Lingerie/ boxer shorts (with or without party/T-shirt), fetish, stockings etc. Unless differently stated at a theme party. Change into dress code upon arrival.
 • Have safe sex, do not get drunk and no drugs.
 • Respect each other. No = No! Ask if you may join other people's activities.
 • In the play area upstairs are men only allowed accompanied by a lady.
 • If you change sex-partner, then you change condom. If you have also used your hands, clean them.
 • Throw used condoms and wrappings in the dustbins.
 • Taking pictures (and the use of cell phones) is strictly forbidden.
 • Smoking is only allowed in the designated smoking area.
 • Drinking glasses are not allowed in the playrooms for your own safety.
 • Return your locker key and drink pass at the end of the party and get your deposit back.
 • Leave the location quietly.

 

Not complying with the Beyonders Events house– and behavior rules or instructions from personnel can lead to forced premature departure and/ or access denial to coming parties.

unsplash