Beyond your imagination

Welkom op onze site van Beyonders Events.

Beyonders Events is een evenementenburo dat zich heeft gespecialiseerd in erotische lifestyle events en swingersfeesten, met zowel nationale als internationale ervaring.


Wij willen onze gasten de ervaring van een ander soort swingersfeest geven, met unieke concepten en verfrissende idëeen voor uitstraling, allure, beleving, aankleding, eten en muziek. Een ervaring die je vaker wilt meemaken als je op een van onze feesten bent geweest.


Wij vinden dat veel swingersfeesten op elkaar lijken, met weinig diversiteit. Ons doel is er een happening van te maken, een feest waar je naartoe leeft en dat zich duidelijk onderscheidt van andere feesten. Feesten met verschillende thema's van Classy sexy tot BDSM, voor alle type bezoekers, zodat er voor iedereen wat te beleven is.


De feesten zullen zowel nationaal als internationaal plaatsvinden. Hou dus de site en onze agenda goed in de gaten om op de hoogte te blijven van alle evenementen. Op SDC zijn we ook terug te vinden onder BEYONDERSEVENTS.

 

Wij hopen jullie te mogen verwelkomen op een van onze evenementen of feesten.

“think of us as one from beyond”

Beyond your imagination

Welcome to our Beyonders Events site.

Beyonders Events is an event organization which specializes in erotic lifestyle events and swingers parties, with national as well as international experience.

 

We want to give our guests the experience of a different kind of swingers party, with unique concepts and refreshing ideas for appearance, allure, experience, decoration, food and music. An experience you want to encounter more, after you have been to one of our parties.

 

In our opinion a lot of swingers parties are a lot alike, with not much diversity. Our goal is to make it a real happening, a party where you live towards and clearly stands out from other parties. Parties with different theme's from Classy sexy to BDSM, for all types of visitors, so there will be something for everyone to look forward to.

 

The parties will take place nationally as well as internationally. So keep an eye on the site and our calendar to stay informed about all our events. You can also find us on SDC under BEYONDERSEVENTS.

 

We hope to welcome you at one of our events or parties.

 

“think of us as one from beyond”

unsplash